วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและประชุมสมาชิกสัญจรสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ได้ประสานงานให้ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) นำสมาชิกของสมาคมฯ มาจัดประชุมที่จังหวัดกระบี่ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมตลาดกลุ่มประชุม/ สัมมนา (MICE) ของจังหวัดกระบี่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) การประชุมจัดให้มีการบรรยาย "แนวทางการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวโดย สกสว และ บพข ", การบรรยาย Krabi's Product Update โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานกระบี่ และ การบรรยายการใช้ประโยชน์งานวิจัย สู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด "การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดกระบี่ " โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อีกทั้ง ให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้มีข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกระบี่ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปวางแผนเสนอขายนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมกันนี้ได้จัดให้มี


การเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบ Table Top sale ระหว่างผู้ประกอบการโรงแรม Green Hotel ของกระบี่ในฐานะผู้ขาย (Seller) และสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำมือง จังหวัดกระบี่
ในการนี้ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธานธีเปิดโครงการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและประชุมสมาชิกสัญจร #สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ