วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

  (ตึก)  “ป.ป.ช. โคราช ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากกรณีสำนักข่าวนำเสนอ น้ำท่วมภายในอุโมงค์ทางลอดใต้รางรถไฟทางคู่ ไร้หน่วยงานรับผิดชอบ” (ตึก)
         (*)  วันนี้  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับแขวงบำรุงทางนครราชสีมา การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อสำนักข่าวนำเสนอการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดของโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาดูแล ณ บริเวณสถานีรถไฟบ้านหนองไข่น้ำ (เดิม) ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จากการลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง นายตรวจแขวงบำรุงทางนครราชสีมา ให้ข้อมูลว่าเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เป็นงานก่อสร้างและแบบ As-Built Drawing ของโครงการฯ ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ งานทางรถไฟ งานสะพานรถไฟและช่องน้ำ งานทางลอดทางรถไฟ (Box Underpass) สะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass) สะพานข้ามทางรถไฟรูปตัวยู (U-Turn Bridge) งานอาคารสถานี อาคารบ้านพักและที่ทำการงานรั้ว งานถนน งานระบบระบายน้ำและอื่น ๆ  ในส่วนของประเด็นที่สำนักข่าวนำเสนอก่อนหน้านั้น เป็นงานทางลอดทางรถไฟ (Box Underpass) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา พบปัญหาสำคัญดังกล่าว จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้     
        ๑) งานก่อสร้างทางลอดรถไฟ หมายเลขทางลอดที่ ๖  ทางรถไฟ 283+030 ณ บริเวณสถานีรถไฟบ้านหนองไข่น้ำ(เดิม) ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบมีน้ำท่วมขังรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากปั้มน้ำไม่สามารถใช้งานได้ และเกิดจากการลักขโมยสายไฟทำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหาย ส่งผลให้การระบายน้ำไม่ทัน       
           ๒) งานก่อสร้างทางลอดรถไฟ หมายเลขทางลอดที่ ๑๖  ทางรถไฟ 296+555 ณ บ้านบัว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าระบบการทำงานของปั๊มน้ำเกิดชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากใช้งานอย่างหนักในช่วงที่ฝนตกชุก ประกอบกับมีน้ำซึมใต้ผิวดิน และได้ดำเนินการนำปั๊มน้ำสำรองเพื่อมาสูบน้ำออกชั่วคราวแล้ว
           ทั้งนี้แขวงบำรุงทางนครราชสีมา จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบระบายน้ำของงานก่อสร้างทางลอดรถไฟทั้ง ๒ แห่ง เพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำและให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวได้มากที่สุด โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จะกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ต่อไป
  สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย        
สนับสนุนโดย   
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ