วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

  (ตึก)  “ป.ป.ช. โคราช ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากกรณีสำนักข่าวนำเสนอ น้ำท่วมภายในอุโมงค์ทางลอดใต้รางรถไฟทางคู่ ไร้หน่วยงานรับผิดชอบ” (ตึก)
         (*)  วันนี้  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับแขวงบำรุงทางนครราชสีมา การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อสำนักข่าวนำเสนอการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดของโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาดูแล ณ บริเวณสถานีรถไฟบ้านหนองไข่น้ำ (เดิม) ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จากการลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง นายตรวจแขวงบำรุงทางนครราชสีมา ให้ข้อมูลว่าเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เป็นงานก่อสร้างและแบบ As-Built Drawing ของโครงการฯ ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ งานทางรถไฟ งานสะพานรถไฟและช่องน้ำ งานทางลอดทางรถไฟ (Box Underpass) สะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass) สะพานข้ามทางรถไฟรูปตัวยู (U-Turn Bridge) งานอาคารสถานี อาคารบ้านพักและที่ทำการงานรั้ว งานถนน งานระบบระบายน้ำและอื่น ๆ  ในส่วนของประเด็นที่สำนักข่าวนำเสนอก่อนหน้านั้น เป็นงานทางลอดทางรถไฟ (Box Underpass) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา พบปัญหาสำคัญดังกล่าว จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้     
        ๑) งานก่อสร้างทางลอดรถไฟ หมายเลขทางลอดที่ ๖  ทางรถไฟ 283+030 ณ บริเวณสถานีรถไฟบ้านหนองไข่น้ำ(เดิม) ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบมีน้ำท่วมขังรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากปั้มน้ำไม่สามารถใช้งานได้ และเกิดจากการลักขโมยสายไฟทำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหาย ส่งผลให้การระบายน้ำไม่ทัน       
           ๒) งานก่อสร้างทางลอดรถไฟ หมายเลขทางลอดที่ ๑๖  ทางรถไฟ 296+555 ณ บ้านบัว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าระบบการทำงานของปั๊มน้ำเกิดชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากใช้งานอย่างหนักในช่วงที่ฝนตกชุก ประกอบกับมีน้ำซึมใต้ผิวดิน และได้ดำเนินการนำปั๊มน้ำสำรองเพื่อมาสูบน้ำออกชั่วคราวแล้ว
           ทั้งนี้แขวงบำรุงทางนครราชสีมา จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบระบายน้ำของงานก่อสร้างทางลอดรถไฟทั้ง ๒ แห่ง เพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำและให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวได้มากที่สุด โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จะกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ต่อไป
  สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย        
สนับสนุนโดย   
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่8)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ