วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร  บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
          มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565  ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกคาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกคาหาร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 2565  โดยมีนายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มองค์กร และประชาชนทั่วไป
          นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา 90 พรรษา 12 สิงหาในวันนี้กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2554  เป็นต้นมา ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ/เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกปี รวมถึงได้มีการบูรณาการงบประมาณและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนและบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซื่งในจังหวัดมุกดาหาร มีหมู่บ้านที่ได้รับเงินพระราชทานกองทุนแม่จำนวน 277 หมู่บ้าน
          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 1. ดำเนินโครงการ " 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม" 2. ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตตามโครงการ " 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
           พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า ซึ่งในวันนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ " 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาด้วยใจ ให้ด้วยรัก “  จังหวัดมุกดาหาร มีการบูรณาการกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย  กิจกรรมบริจาคโลหิต เป้าหมาย สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน 277 หมู่บ้าน รวมเป็น 559 คน  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
 สนับสนุนโดย                              รายงานข่าว                         

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ