วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ชาตรี นายก ส.ผู้สื่อข่าวบันเทิง" ขอเชิญร่วมงานประกวดผลรางวัล "มณีเมขลา" ประจำปี 2565
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย เลขที่ 280 ถนนแฮปปี้แลนด์ 2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
     นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกำหนดการจัดงานประกาศผลรางวัล "มณีเมขลา " ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 3) ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 
โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการจัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อมวลชน
"มณีเมขลา" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้
1.เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และการพัฒนาคุณภาพของสื่อมวลชนทุกแขนง
ให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งสาระความรู้ และความบันเทิงอย่างเหมาะสมในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ เนื้อหารายการเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับสากล 
3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ความเป็นปึกแผ่น
รากฐานที่มั่นคงในกลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทัดเทียม เป็นที่ยอมรับทั่วโลก 
4. เพื่อเป็นการเกียรติประวัติเชิดชูเกียรติ และขวัญกำลังใจให้กับองค์กร บุคคล
ศิลปิน ดารา นักร้องให้ได้มีพลังในการสร้างผลงานให้มีคุณภาพ คุณธรรม
และจริยธรรม ตระหนักถึงอุดมการณ์ของวิชาชีพ 
5. เพื่อเป็นรางวัลให้สื่อมวลชนได้ยึดเหนี่ยวจิตใจมีความภาคภูมิใจ และมีความซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข่าว 
6. เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิก สื่อมวลชน (ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของสมาคมและสมาชิก เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม) 

และ การประกาศผลรางวัล "มณีเมขลา" ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้...คาดว่าจะมีสื่อมวลชน ศิลปินดารา นักร้อง นักแส ดง และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มาร่วมงานในปีนี้เป็นจำนวนมาก 
      ทางสมาคม จึงกำหนดจัดงาน ที่ SHOW DC HALL ชั้น 5 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 
10310(RCA)


(#)สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ