วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันที่่ 2 - 4 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี นำโดย
 นายกิติพงษ์  พงศ์สุรเวท  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง :  เพื่่อให้ผู้นำชุมชน ได้รับความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชน เพิ่มชีดความสามารถของผู้นำชุมชน ในการนำความรู้ไปพัฒนาให้พึ่งพาตนเองได้  เกิดการประสานความร่วมมือและ " รู้รักสามัคคี " ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ กับเทศบาล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย การกรรมชุมชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ผู้นำหมู่บ้านชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร จิตอาสา ปราช์ชาวบ้าน คณะผู้บริการ สมาชิกสภาเศทบาล คณะที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน พนักงานเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง จำนวน  229 คน โดยมีมีรายละเอียดดังนี้.- 1.วันที่  2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.วันที่ 3 สิงหาคม 2565 : ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสากิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านสะพานหิน ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  3.วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ศึกษาดูงาน  ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง  และ ศึกษาดูงาน  ณ  สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และเวลา 17.30-18.30 รับประทานอาหารเย็น  ณ  ร้านมุมอร่อยศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  : เดินทางกลับ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยสวัสดิภาพ : ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมโครงการฯในครัังนี้.-ด้วยครับ
ร.ต สนธยา ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่8)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ