วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธี เทิดพระเกียรติวันรพี  บิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2565
วันนี้(7 ส.ค.65)
 ที่ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดพิธี เทิดพระเกียรติวันรพี “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย นำโดย นายชัชวาล กันฉาย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พร้อมพิธีกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระองค์ทรงพัฒนาระบบงานยุติธรรมทั้งระบบเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีการจัดทำประมวลกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ศาลสามารถตัดสินคดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีฝ่ายธุรการคอยให้ความสะดวก และทรงได้วางนโยบายให้ศาลสามารถตัดสินคดีโดยปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอารยประเทศ ด้วยคุณาณุปการอันล้นพ้นดังกล่าวข้างต้น เนติบัณฑิตยสภาจึงได้ถวายการยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เมื่อปี 2497 ทั้งเริ่มต้นเรียก วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันรพี" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พร้อมทั้งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ