วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดฝึกอบรมความรู้เทคโนโลยีระบบ 
Smart Safety Zone 4.0 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ Smart Safety Zone 4.0 ตามโครงการวิจัยเรื่อง สมาร์ต เซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (Smart Safety Zone for the Safety of People’s Lives and Properties) รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยหลังจากได้เปิดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวในรุ่นที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สน.ลุมพินี ซึ่งได้ทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำอยู่ที่สถานีนำร่องในเขต บช.น. จำนวน 3 สถานี รวมผู้รับการฝึกอบรมจำนวน 105 คน 

ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ที่จะต้องไปประจำอยู่ ณ สถานีตำรวจทั่วประเทศ ซึ่งในขณะนี้ตามสถานีต่าง ๆ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจเหล่านี้ ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในด้านการติดตามสืบสวนสอบสวนหรือด้านจราจร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบ Smart Safety Zone 4.0 ตามแนวความคิด “เมืองอัจฉริยะ” การฝึกอบรมในครั้งนี้ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายภาคส่วนเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนนายร้อยตํารวจที่มีความสนใจ เข้ารับฟังการอบรมจากวิทยากร เพื่อนําความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้มีทัศนคติในการป้องกันอาชญากรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งยังอาจนำไปต่อยอด เพื่อฝึกฝนทักษะดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นได้ต่อไป

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ