วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องค์การศาสนาพุทธโลก(ประเทศไทย)โดยนายเเพทย์สำเร็จ รุ่งเรือง ประธานกรรมการเเละคณะกรรมการ จัดกิจกรรม "ธรรมบวร" 
ประจำวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
@: ณ อาคาร AEC INTERNATIONAL  แยกลำสาลี บางกะปิ กทม.
** เวลา ๑๓.๐๐.น ถึง ๑๕.๐๐ น. **เสวนาเรื่อง "สัมมาทิฏฐิในวัยรุ่น ความอบอุ่นใจในสังคม"
วิทยากร
(๑).อ.วิชิต ดิษฐประสบ 
ประธานองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
(๒).นายกุลโรจน์ ภัทรธนจินดา
นิสิตปริญญาโท คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๓).นายจิรภัทร คุ้มธนกิจ
นักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
(๔).ทนายราเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว
ผู้ดำเนินรายการ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ