วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวกระบี่ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯสัญจร ที่เกาะห้อง จัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้ รองเท้านารี เหลืองกระบี่ คืนสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมต่อยอดรณรงค์หาดปลอดบุหรี่ และรณรงค์ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single - use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ธบ.๑ เกาะห้อง หมู่ที่ ๓ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ นายวีระศักดิ์ กราปัญจะ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ในฐานะที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ทำหน้าที่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 


หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หน.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี และคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี พร้อมข้าราชการ บุคลากรอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้ รองเท้านารี เหลืองกระบี่ คืนสู่ป่าบริเวณ ทางขึ้นสู่จุดชมวิว ๓๖๐ องศา เกาะห้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หน.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ร้องเท้านารี ของศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตกระบี่ ส่วนแยกข้าว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่พบในภาคใต้ โดยเฉพาะรองเท้านารี เหลืองกระบี่ และทรงมีพระเสาวนีย์ให้ศูนย์วิจัยฯ ขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ เพื่อเพิ่มจำนวนและปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป จึงเป็นที่มาของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี เหลืองกระบี่ คืนสู่ป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ ในครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้มีการการจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้ รองเท้านารี เหลืองกระบี่ บริเวณทางขึ้นสู่จุดชมวิว เกาะห้อง จำนวน 490 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

นอกจากนี้ จากที่ อช.ธารโบกขรณีได้ประกาศเป็นอุทยานฯปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ดีเดย์ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายสื่อกระบี่อาสาร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจะจัดที่ เกาะห้อง แต่ในช่วงนั้นสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย จึงได้จัดที่บริเวณที่ทำการสำนักงานอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นสำนึกในเห็นถึงพิษภัยของควันบุหรี่ และการสูบบุหรี่ ที่ไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพผู้สูบเท่านั้น แต่ยังทำลายสุขภาพคนรอบข้าง และยังทำลายสิ่งแวดล้อมให้เป็นมลพิษด้วย 

"วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มาติดตามผลจากที่ได้ประกาศเป็นอุทยานฯปลอดบุหรี่ พร้อมกับ ประชาสัมพันธุ์ ชายหาดปลอดบุหรี่ และติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในเชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย เกาะเหลาลาดิง ซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี" หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กล่าว 
หน.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้กล่าวในตอนท้ายว่า จากที่กรมอุทยานฯได้มีประกาศ ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single - use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ พลาสติกหูหิ้ว ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน ,กล่องบรรจุอาหารพลาสติก ,แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว),หลอดพลาสติก,ช้อน ส้อมพลาสติก ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

เป็นอีกกิจกรรม ที่เป็นการสานต่อในการประชาสัมพันธุ์ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องที่กรมอุทยานฯได้มีประกาศ ดังกล่าว พร้อมแจกถุงผ้าให้แก่นักท่องเที่ยว บริเวณหน้าหาดซึ่งได้รับการร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการบริการนำเที่ยว และจากนักท่องเที่ยว 

"ก่อนหน้าที่จะมีประกาศนี้ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้จัดทำโครงการหิ้วปิ่นโตใส่อาหาร พกกระติกน้ำส่วนตัว มาทานที่เกาะห้อง แทนการใช้กล่องพลาสติก แก้วพลาสติก กล่องโฟมที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ซึ่งได้รับความสนใจ และได้รับชื่นชมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี " หน.อช.ธารโบกขรณี กล่าวในที่ประชุมครั้งนี้
ว่าที่ร้อยตรี บุญธิญา  คม   รายงาน….
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ