วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กรม สบส. นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วยบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด & สปา) 


ทั้งนี้ คุณพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์และประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) ได้มอบหมายให้กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ คุณจิตรา ชูชาติ และ คุณปิยธิดา สุธาคำ เป็นผู้แทนสมาคมนักวิทยุฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานฯในครั้งนี้ด้วย

เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล Thai World Class Spa Awards ณ ดิโอเอซิส สปา พัทยา และเฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปาจังหวัดชลบุรี

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน  โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ