วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) โดย นางสาวพรลพัชร  นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสภาทนายความ มอบให้นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกัน มีนายปัญญา จารุมาศ ประธานโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ อุปนายก สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ และนายถวิล ปานศรี กรรมการฝ่ายกฎหมายสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน 

ในการลงนามฯ ครั้งนี้ มีนางภาณี  นิ่มเฉลิม กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายศุภพิชัย แอกทอง กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายพงศจักร คงสุวรรณ กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พิณทุสรศรี กรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ นี้ มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
 1) เพื่อพัฒนาวิชาการ พัฒนาองค์กรและประสานความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับการพูด การเป็นพิธีกร หรือผู้ดำเนินรายการ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเซียลมีเดียหรือสื่ออื่นๆ
2) เพื่อให้สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตบุคลากรตามข้อ 1 โดยผ่านการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะด้านวิชาชีพนักกฎหมายอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรตามข้อ 1 ให้มีศักยภาพและเพิ่มพูนองค์ความรู้เสริมความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและวิชาชีพนักกฎหมาย

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน 
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ