วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม รายงานการลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อน “โครงการชุมชนยั่งยืน-โครงการอำเภอเขาพนมยั่งยืน" เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ บ้านควนออก
   วันที่ 4 ส.ค.65 เวลา 13.30 น. ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม, พ.ต.ท.ชำลอง เมืองกาญจน์ รอง ผกก.ป./หน.ชป.ชุมชนยั่งยืน, พ.ต.ท.มนัสชัย กำลังมาก สวป., พร้อม ชป.ชุมชนยั่งยืน และ สายตรวจ ต.พรุเตียว ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนยั่งยืน ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนออก ม.6 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 
   ร่วมประชุมประจำเดือน ส.ค.2565 และขับเคลื่อน “โครงการชุมชนยั่งยืน-โครงการอำเภอเขาพนมยั่งยืน" เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายตรีรัตน์ ราชกิจจา ผญบ.บ้านควนออก, คณะกรรมการหมู่บ้าน, คณะแม่บ้าน/อสม./คณะกรรมการประจำคุ้มต่าง, ผู้แทน อบต.พรุเตียว และชาวบ้านบ้านควนออก เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง

   ผกก.สภ.เขาพนม พูดคุยและชี้แจง รวมทั้งขอความร่วมมือทุกๆท่าน ในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด และ ต่อยอดด้วยโครงการอำเภอเขาพนมยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายของนายนิรันดร์ ปราบอักษร นอภ.เขาพนม เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้ง 54 หมู่บ้านของ อ.เขาพนม
   ด้วยการค้นหาผู้เสพในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 10 คน เพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแล/บำบัดรักษาในชุมชนหมู่บ้าน สอดคล้องตาม กม.ยาเสพติดฉบับล่าสุด โดยถือว่า ผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาในหมู่บ้านชุมชนตนเองเป็นหลัก เว้นแต่บางรายซึ่งมีอาการที่จะต้องทำการส่งต่อตามความเห็นของฝ่ายสาธารณสุขต่อไป 
   ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ร่วมประชุม และได้ยกมือยืนยันจะให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว 100% โดยนัดหมายการมีกิจกรรมบำบัดและตรวจสารเสพติดในปัสสาวะวันพุธทุกๆสัปดาห์ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   ผกก.สภ.เขาพนม จ.กระบี่โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ