วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารจัดโครงการบ้านสวย เมืองสะอาด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 2565
มุกดาหาร / เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565  
นายมานิจ  ศรีวงศ์ราช  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นายธนะเมศฐ์  เพชรวงค์รชตะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน  สมาชิกสภา  ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.หนองเอี่ยน กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  อสม.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร สหกรณ์การเกษตรอำเภอคำชะอี  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยหนองปลาซิว ต.บ้านเหล่า ร่วมในพิธีเปิดโครงการบ้านสวย  เมืองสะอาด  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  
นายธนะเมศฐ์  เพชรวงค์รชตะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน  กล่าวว่า  โครงการบ้านสวย  เมืองสะอาด  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นการแสดงถึงความร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ  โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนสายหนองเอี่ยน – นาหลวง หมู่ 1,6 ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพให้ราษฏรมีรายได้เสริม รวมทั้งน้อมนำพระราชเสาวนีย์มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ” ของบุคลากรในสังกัด และกลุ่มมวลชนในท้องที่ตำบลหนองเอี่ยน เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจขบวนการสหกรณ์ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ