วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อบต.บ้านโคกจัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และปลูกต้นไม้
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น

 นายบุญเรือง    เมฆฉิม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  นายสันติ  ทรัพย์ส่งเสริม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  หมอดินอาสา  และพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านโคก  ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหนองขี้สูต บ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร   เป็นการสนองแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงนำประโยชน์จากหญ้าแฝก และการปลูกไม้ยืนต้นมาใช้ในการปกป้อง และอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้ที่ดินได้รู้จักหญ้าแฝก และเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก และการปลูกไม้ยืนต้นในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเพื่อให้เกษตรกรประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมปลูกหญ้าแฝก และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งจะส่งผลถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ได้อย่างยั่งยืน
ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ