วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ได้จัดทำการวิจัยการประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียน 

วันนี้ ( 9 ส.ค.65 ) นายถนอม คงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) เปิดเผยว่า โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ได้จัดทำการวิจัยการประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน
 


ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) กล่าวอีกว่า  การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียน ต้องนำไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ทั้งต่อตนเอง ต่อการเรียนการสอน และต่อการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้จัดทำโครงการรักการอ่านขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมอาวุธทางด้านปัญญา ให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งได้กำหนดกระบวนการ แนวทาง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้น เพื่อให้โครงการรักการอ่านสามารถดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและ ประสบผลสำเร็จ และได้จัดทำการวิจัย เพื่อประเมินผลการจัดโครงการนี้ด้วย 

สำหรับผลความสำเร็จของการจัดโครงการรักการอ่านที่เห็นได้ชัดคือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) ได้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการอ่าน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าระดับประเทศ 2 ปีซ้อน (ปีการศึกษา 2562-2563)
 
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตงจ.ยะลา โทร.064-126-5593โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ