วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม รายงานการลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมตาม “โครงการเขาพนมยั่งยืน" เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ ที่ทำการกำนัน ต.พรุเตียว
   วันที่ 9 ส.ค.65 เวลา 13.30 น. ภายใต้การนำของ นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม, พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม, พ.ต.ท.มนัสชัย กำลังมาก สวป./พร้อม ชป.ชุมชนยั่งยืน, สายตรวจ ต.พรุเตียว ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเขาพนมยั่งยืน ศาลาที่ทำการนายศิลชัย พลเดช กำนัน ต.พรุเตียว ม.3 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่


   พร้อมด้วยปลัดอำเภอ, ผอ.รพ.สต.บ้านบางเหรียง-จนท., ผู้แทนฝ่ายปกครอง 10 หมู่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้าน, คณะแม่บ้าน/อสม., ผู้แทน อบต.พรุเตียว, ผู้ร่วมโครงการเขาพนมยั่งยืน-ญาติผู้ร่วมโครการ และชาวบ้าน ต.พรุเตียว เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียง
   นายอำเภอเขาพนม ประธานฯ กล่าวแนวทางการดำเนินโครงการเขาพนมยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องและสอดรับกับการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน ซึ่ง ผกก.สภ.เขาพนม ได้ดำเนินการ เพื่อค้นหาผู้เสพนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูภายในหมู่บ้านตนเอง เป็นไปตาม กม.ยาเสพติดฉบับใหม่ล่าสุด ที่ถือว่าผู้ติดยาเสพติดเสมือนคือผู้ป่วยซึ่งจะต้องได้รับการดูแลรักษาฟื้นฟู 


   ผกก.สภ.เขาพนม ชี้แจงการดำเนินโครงการเขาพนมยั่งยืน ซึ่ง นอภ.เขาพนม ดำเนินการภายใต้ ศป.ปส.อ.เขาพนม เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนโครงการเขาพนมยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของ อ.เขาพนม (6 ตำบล 54 หมู่บ้าน 8 ศูนย์ปฏิบัติการ) ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมโครงการหลายร้อยคนจากทุกหมู่บ้านของ อ.เขาพนม
   ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกๆภาคส่วน โดยแต่ละตำบลจะได้มีการนัดหมายการมีกิจกรรมบำบัดและตรวจสารเสพติดในปัสสาวะทุกๆสัปดาห์ตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาดำเนิน “โครงการเขาพนมยั่งยืน”
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   ผกก.สภ.เขาพนม จ.กระบี่รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดอาคารเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน เพิ่มความสะดวกสบายให้ชาวเกาะ ชลบุรี...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ