วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาพระราชทานสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันนี้ (24 ส.ค.65) ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานชาวสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อดูดซับมลพิษ คาร์บอดไดออกไซด์ และกรองมลพิษ ผลิตก๊าซออกซิเจน สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดโลกร้อน ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในส่วนราชการให้เกิดประโยชน์  โดยจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นบนพื้นที่ 6 ไร่ ภายในบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี ประกอบด้วย ต้นพะยูง ต้นประดู่ป่า และต้นยางนา จำนวน 466 ต้น และในอนาคตจะมีการต่อยอดพัฒนาพื้นที่ ปลูกพืชอาหารและทำปุ๋ยหมัก เพื่อการผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัยต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในนามคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้พื้นที่ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี เป็นโครงการนำร่อง เพื่อตอบสนองนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ “3S” (Safety-security-Sustainability) เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 2 ประเภท คือ พื้นที่ของรัฐ เช่น สวนสาธารณะ สถานศึกษาของรัฐ  พื้นที่ส่วนราชการ เป็นต้น และ พื้นที่ส่วนบุคคล เช่น บ้าน ชุมชน เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย หรือไม้ในร่ม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันแบบแบ่งปัน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ