วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 500 คน เข้ารับบริการตรวจสุขภาพตา และวัดสายตา 
พร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับสายตาตนเอง ตามโครงการแว่นตาเพื่อน้อง โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท้อปเจริญ
วันนี้ (24 ส.ค.65) ที่โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุขอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กของสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิฯ ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดทำโครงการแว่นตาเพื่อน้อง เพื่อตรวจสุขภาพตาและวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับสายตาตนเอง ให้กับเด็กด้อยโอกาส เด็กยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเด็กด้อยโอกาสที่คาดว่าจะมีปัญหาด้านสายตาสั้น-ยาว-เอียง อายุระหว่าง 8-18 ปี จำนวน 500 คน เข้ารับบริการตรวจสุขภาพตาและวัดสายตา พร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับสายตาตนเอง โดยมีนายณัฐภัทรสุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบแว่นสายตาตัวอย่างให้แก่เด็กจำนวน 10 คน และมีคุณปริยา อังสุวร เหรัญญิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท้อปเจริญ นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอศรีประจันต์ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม
นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท้อปเจริญ กล่าวว่า การมาให้บริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพตาเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี นับเป็นจังหวัดที่ 37 มีทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือครบครันได้มาตรฐานจากห้างแว่นท้อปเจริญ เพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ ที่ประสบปัญหามองเห็นไม่ชัด โดยได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดาร อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ให้ได้จำนวนกว่า 30,000 คนให้มีสุขภาพตาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนอีกด้วย  ทั้งนี้ในเด็กไทย อายุ 5-18 ปี นอกจากปัญหาสายตาสั้น-ยาว-เอียง แล้ว ยังพบปัญหาสายตาสั้นเทียม โรคตาขี้เกียจ และโรคตาเข/ตาเหล่ ที่พบบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ ใช้สายตาในการมองระยะใกล้มากขึ้น ทั้งการอ่านหนังสือ การทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงน้อย การสัมผัสกับเทคโนโลยี การใช้สายตากับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสายตาและการศึกษาของเยาวชนโดยตรง ส่วนโรคตาขี้เกียจที่มักพบในเด็กเล็ก ช่วงวัยเตรียมเข้าโรงเรียน มีผลทำให้พัฒนาการทางสมองส่วนการมองเห็นไม่สมบูรณ์ ความสามารถในการมองเห็นสิ้นสุดลงจนอาจเป็นโรคตาเขในระยะยาวได้ โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จึงเล็งเห็นความสำคัญและประสานงานกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง "เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต"

ด้านนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ห้างแว่นท้อปเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการแว่นตาเพื่อน้อง ซึ่งนับเป็นความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ที่ดี เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่จะได้รับการตรวจสุขภาพตาและการแก้ไขปัญหาทางสายตาที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และจะได้รับแว่นตาที่ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เรียนหนังสือได้ดีขึ้น ทำให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ