วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กระบี่มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลแหนบทองคำให้แกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564และ 2565  เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 วันนี้  (10 สิงหาคม 2565 ) นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบและมอบอาวุธปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี  2564และ มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 โดยมี นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน  และมี นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันในพื้นที่ร่วมพิธี  ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองกระบี่ 


 การจัดพิธีประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำในวันนี้  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และ 2565                  ซึ่งผลการคัดเลือกกำนัน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ได้แก่ นายมะโน  เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย และ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุชา วันศุกร์ หมู่  3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และในปี 2565 กำนันยอดเยี่ยม  ได้แก่ นายศิลชัย พลเดช กำนันตำบลพรุเตียว  อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม  ได้แก่  นายสมพร ด้วงเกลี้ยง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  4 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  


 โอกาสนี้ ประธานมอบโอวาทพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำ  รวมทั้งอาวุธปืนจากกระทรวงมหาดไทย  ถือว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและปฏิบัติหน้าที่    มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการยกย่อง สรรเสริญ และยึดถือเป็นแบบอย่างและแนวทางการทำหน้าที่ด้วยความเสียสละ และเนื่องในโอกาสวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2565  ซึ่งครบรอบ 130 ปี   ขอให้สถาบันกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่ทรงเกียรติ  มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ยึดหลักบนความถูกต้อง และมุ่งมั่น “บำบัดทุกข์   บำรุงสุข “ ให้กับราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป///
-------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่  
ปานอุมา  แหละยุหีม ข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ