วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562-2564 สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรเงิน โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดงานการประชุม คณะบริหาร คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคม

โรงแรมจังหวัดกระบี่ นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวต้อนรับในที่ประชุม การประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2562 - 2564 กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธี การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562-2564 ในวันนี้ โดยการจัดการประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมประจำปีภายใน120 วัน นับแต่วันสิ้นปีการบัญชีของสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่เป็นประจำทุกๆปี จัดขึ้นเพื่อรายงานผลติดตามการดำเนินงาน ร่วมหารือ วางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ที่ผ่านมานั้นทางสมาคมโรงแรมจัดประชุมในทุกๆปีเป็นประจำอยู่แล้ว ในแต่ละปีก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาซึ่ง ในวาระที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม แต่ด้วยความมุมานะความพยายาม รวมถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ทุกฝ่ายสามารถประคับประคองกิจการมาได้จนถึงวันนี้ วันที่สามารถเปีดรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นและหวังต่อไปว่าสถานการณ์จะฟื้นคืนสู่สุขภาวะได้ในเร็ววันและครั้งนี้

 สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อต่างๆเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ได้แก่


1. "ท่องเที่ยวกระบี่กับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว ททท. ปี 2566" โดย รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร


2. "การจัดงาน Specialised Expo 2028 in Phuket และการมีส่วนร่วมของจังหวัดกระบี่
โดย ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ (TCEB) ท่านพัฒนชัย สิงหะวาระ


3. "BCG Economy และยุทธศาสตร์ กระบี่สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน" โดย สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ท่าน ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และการประชุมใหญ่ในครั้งนี้นอกจากเป็นการประชุมตามวาระปกติแล้ว นั้น ได้มีการจัดเลือกตั้ง นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แทนคณะกรรมการบริหาร ชุดปัจจุบันที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งลงตามข้อบังคับ


ทั้งนี้ยังมีการจัดบูธนิทรรศการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากบริษัทพันธมิตร จำนวน 9 บูธ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - 2564 ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานโดยรวม ของนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ทำให้ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดยผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดกระบี่มีบทบาทสำคัญต่อภาพลักษณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการนำมาปรับเพื่อพัฒนา และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่และยังสามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับสมาชิกชาวโรงแรม ให้มีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในสถานประกอบการต่อไปได้เพื่อเป็นการยกระดับส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน ต่อไปและขอขอบคุณนายกสมาคมโรงแรม คณะบริหาร คณะกรรมการ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกท่านได้ทุ่มเทและนำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อจังหวัดกระบี่และชาวโรงแรม ได้นำความรู้ที่ได้มาประชาสัมพันธ์และปฏิบัติอย่างเสมอมา..

ปิดท้ายวาระการประชุมใหญ่ ด้วยการโหวตนายกสมาคมคนใหม่แทนนายกคนก่อนที่หมดวาระไป มติคะแนนเสียงที่ประชุมให้ นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่คนใหม่ต่อไป และได้มีการมอบดอกไม้ไห้กำลังใจนายกสมาคมคนใหม่ทำงานดำเนินการบริหารสมาคม กิจกรรมของทางสมาคมสืบเนื่องต่อไปอีก


เรียบเรียง/รายงาน..

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ