วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

มุกดาหารคดีไม่คืบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน (ดงหมู) ในพื้นที่ ต.โพนทราย และ ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
มุกดาหาร/เมื่อวันที่  2 สิงหาคม  2565  กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน (ดงหมู) ในพื้นที่ ต.โพนทราย และ ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากกรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  ได้เข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู โดยการเปิดเส้นทางถนนตัดใหม่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นระยะทางความยาวประมาณ 4,000 เมตร จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวพบว่า   เส้นทางดังกล่าวเป็นการเปิดเส้นทางตัดถนนใหม่ (ไม่ใช่ถนนเส้นทางสัญจรเดิมที่มีอยู่แล้ว) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ทางด้านทิศตะวันตกบริเวณท้ายหมู่บ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร  เชื่อมต่อไปยังบริเวณหมู่บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยพบว่ามีผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งถนนตัดใหม่เส้นดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องจักรกลของหน่วยงาน ฯ  และใช้เจ้าหน้าที่ขององค์กร ฯ  มีรายละเอียดแผนการดำเนินงาน  รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่าย และมีผู้อนุมัติโครงการชัดเจน ซึ่งต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาและจะต้องเป็นทรัพย์สินขององค์กรส่วนท้องถิ่นเท่านั้นจึงจะดำเนินการโครงการดังกล่าวได้   ซึ่งจากการบุกรุกครั้งนี้ทำให้ต้องมีการโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนหลายร้อยต้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  (ป่าดงหมู)  แปลงที่  2  ซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติของจังหวัดมุกดาหาร  ได้รับการขึ้นทะเบียนกำหนดเขตเป็นพื้นที่ป่าสงวนเมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2529  มีเนื้อที่ครอบคลุมกว่า  40,594  ไร่  หรือประมาณ  64.95 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่กว่า  3  ตำบล  ได้แก่  ตำบลหนองบัว  และตำบลชะโนดน้อย  อำเภอดงหลวง  และตำบลคำป่าหลาย  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ถือว่าเป็นผืนป่าขนาดใหญ่  มีไม้ตะเคียน  ไม้ยาง  ไม้กระบาก  ไม้แดง  ไม้เต็ง  ไม้รัง  ไม้เหียง  ไม้พลวง  และไม้ชนิดอื่นที่มีค่าเป็นจำนวนมาก  (ที่มา : กฎกระทรวง ฉบับที่  1,186 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 103  ตอนที่  216 ฉบับพิเศษหน้า  17) 
สภาพต้นไม้ที่ถูกโค่นเพื่อตัดถนนเปิดเส้นทางใหม่ตลอดแนวทั้งสองข้างทาง  ระยะทางประมาณ  4,000  เมตร ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบว่ามีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่สำหรับการก่อสร้างถนนมีหลักฐานปรากฏว่าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งจอดทิ้งไว้ จำนวน  4  คัน คือรถแบคโฮ  จำนวน  1  คัน   รถเกรดดิน  จำนวน  1  คัน   รถบดถนน  จำนวน  1  คัน  และรถบรรทุกน้ำ  จำนวน  1  คัน  ซึ่งจากการตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทำให้ทราบว่าไม่มีการขออนุญาตตัดไม้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ก่อนที่จะมีการเข้าดำเนินการตัดถนนเพื่อเปิดเส้นทางใหม่   อีกทั้งยังไม่มีการประสานงานล่วงหน้าว่าจะมีการเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวน  ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานกรมป่าไม้ ฯ แต่อย่างใด  แต่กลับปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานความรับผิดชอบของตนเข้าไปดำเนินการการตัดถนนเปิดเส้นทางใหม่  ซึ่งปรากฏมีการโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่าสงวนจำนวนหลายร้อยต้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางธรรมชาติอันประเมินค่ามิได้  ณ  ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังคงหาผู้กระทำความผิดไม่ได้ เกิดจากอะไร  หรือจะรอให้ความเสียหายมากกว่านี้ถึงจะดำเนินการแก้ไข วอนนายกรัฐมนตรีฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไขให้ชาวมุกดาหารด้วย

รายงานจากมุกดาหาร​ สนับสนุน​โดย​

โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ