วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสมาคมภริยาอัยการ สภากาชาดไทย กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รับบริจาคโลหิต ต่อลมหายใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ครั้งที่ 11

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสมาคมภริยาอัยการ สภากาชาดไทย กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รับบริจาคโลหิต ต่อลมหายใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ครั้งที่ 11


ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ อาคารสมาคมภริยาอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 


เปิดรับบริจาคโลหิต ต่อลมหายใจ 1คนให้ 3 คนรับ ครั้งที่ 11 พร้อมด้วย

นายพรชัย ชลวาณิชกุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ 
(ประธานกรรมการ โครงการบริจาคโลหิต สำนักงานอัยการสูงสุด)
นางปรียานุช ทนินซ้อน นายกสมาคมภริยาอัยการ 
ท่านที่ 17 (ประธานเปิดงาน)
นางศศนันท์ เจตน์เจริญรักษ์ ว่าที่นายกสมาคมภริยาอัยการ ท่านที่ 18


ดร.ฉวีวรรณ คำพา
นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์/ 
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม กต.ตร.กทม. 

ดร.พรทิพย์ วงษ์นครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม กต.ตร.กทม. และข้าราชการระดับสูงร่วมงาน
นายพรชัย ชลวาณิชกุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุดมีองค์กรอัยการ ได้ดำเนินการเปิดรับบริจาคโลหิตมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา ครั้งนี้เป็นครั้ง 11 แล้ว โดยได้ทิ้งช่วงห่างจากครั้งที่ 9 นานเป็นปี สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานอัยการสูงสุดนอกจากมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้ว อีกส่วนหนึ่งด้าน CSR การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งทางสำนักงานอัยการสูงสุด สอนให้เรารู้จักการรักองค์กร รักเพื่อน รักพี่รักน้อง ที่สำคัญที่สุดคือรักประชาชน เพราะฉะนั้นการส่งต่อความรักที่ดีที่สุดคือการให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราทุกคนที่มาร่วมกันบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นการส่งต่อความรักให้แก่เพื่อนพี่น้องประชาชน ถือว่าเป็นการจุดประกายทางความคิดที่ดีในการเป็นผู้ให้ การบริจาคโลหิต 1 คนสามารถให้กับผู้รับได้ถึง 3 คน ซึ่งทางสำนักงานอัยการสูงสุดเราจัดรับบริจาคโลหิตในทุกๆ 3 เดือน ซึ่งหลังจากนี้ อีก 3 เดือนข้างหน้าก็จะมีการเปิดรับบริจาคโลหิตในครั้งต่อไป

การบริจาคโลหิต นับเป็นสิ่งสำคัญ สามารถ นำโลหิตที่ได้จากผู้ที่มีจิตใจอันเป็นกุศล นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆได้ เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้บริจาคได้บริจาคเลือดเนื้อในร่างกาย เพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้มีชีวิตอีกต่อไปได้โดยไม่ต้องเอาเงินไปช่วยเหลือ จึงเป็นโครงการบริจาคโลหิต 1 คนให้ 3 คนรับ กรุ๊ปเลือดที่ต้องการมากที่สุดยังเป็น กรุ๊ป AB ตามมาด้วยกรุ๊ป A, B และ O การบริจาคโลหิต เป็นหนึ่งในความสุขที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกถึงการ ให้ โดยไม่ต้องหวังผลตอบแทน การให้ที่ไม่ต้องเสียทรัพย์สิน การให้ที่ทำให้รู้สึกว่า เรามีความสุข มีคุณค่า มีความหมายสำหรับผู้อื่น

โดยสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วย สมาคมภริยาอัยการ สภากาชาดไทย กต.ตร.กทม.ด้านสังคม (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ได้เปิดรับบริจาคโลหิตเป็นเวลา 2 วันคือ วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ สมาคมภริยาอัยการ อาคารถนนรัชดาภิเษก มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น 

อีกทั้งข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ พ่อค้า ดารานักแสดง นักร้อง และ ประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ต้องผ่านตรวจ ATK ก่อนเข้าบริจาคโลหิตทุกคน ทุกท่านที่มาร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ ของที่ระลึกทุกท่าน พร้อมทั้งมีอาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการด้วย

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ