วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โลตัส นำ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอก-ชัย คว้ารางวัลในงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2565 จากกระทรวงการคลัง
โลตัส นำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอก-ชัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับสองประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานเอกชน ขนาดกองทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท” จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กระทรวงการคลัง ในงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 สะท้อนศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลการลงทุนและมีมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุน ตลอดจนความสามารถในการเป็นที่พึ่งพิงของพนักงานในวัยหลังเกษียณ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการทำให้เพื่อนพนักงาน “รู้สึกดีดีทุกวัน ที่โลตัส” และดูแลสวัสดิภาพของเพื่อนพนักงานอย่างรอบด้าน สนับสนุนด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงหลังเกษียณ

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ