วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

วช. พาส่องไอเดียสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในการประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ปี 66

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วช. พาส่องไอเดียสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในการประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ปี 66


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประกวด "ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น" เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่งผลงานประดิษฐคิดค้น#  "FoodPrompt" เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนาบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง
"FoodPrompt "คือแพลตฟอร์มเชื่อมโยงตรงกลางจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบสารสนเทศด้านโภชนาการ ระบบประเมินปริมาณสารอาหารที่ขาด และการเติมเต็มด้วยอาหารเสริมด้วยระบบผลิตอาหารอัตโนมัติ
(ผลงานประดิษฐ์เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)

# “PINTO” เครื่องสแกนอาหารแบบชาญฉลาด ซึ่งนำระบบ AI มาใช้วิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญที่ผู้ใช้รับประทาน เพื่อประมาณสภาวะการขาดสารอาหารและประเมินพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้งาน
(ผลงานประดิษฐคิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) 

# “ChefChoice” เครื่องพิมพ์อาหารสามมิติแบบชาญฉลาด โดยนำระบบกลไกการขึ้นรูปอาหารแบบอัตโนมัติมาเชื่อมโยงกับสารสนเทศของอาหารเสริมและผลการวิเคราะห์การบริโภคของผู้ใช้ เพื่อผลิตอาหารได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเพิ่มประสิทธิภาพในเสริมโภชนาการได้
 (ผลงานประดิษฐคิดค้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)ทีมผู้ประดิษฐ์ จากหลายคณะ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
1) ผศ.ดร. จักริน ชวชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
2) อ.นพ.ปาณัสม์  เจษฎาพร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
3) รศ ดร. วัสสนัย วรรธนัจฉริยา (หัวหน้าโครงการ)
ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการขั้นสูง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4)ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ