วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​นิวส์​

#วันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี มีประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ 3 อย่าง คือ ประเพณีชักพุ่มผ้าป่า, ตักบาตรเทโว และงานบุญทอดกฐิน

     #ชักพุ่มผ้าป่า : ในสมัยพุทธกาล เมื่อถึงวันออกพรรษา พระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุออกแสวงหาผ้าบังสุกุล เพื่อนำมานุ่งห่ม โดยออกหาตามป่าเขาบ้าง ตามริมทางเดินบ้าง ตามป่าช้าบ้าง พุทธศาสนิกชนเห็นถึงความลำบาก จึงได้นำผ้าบังสุกุลและสิ่งของเครื่องใช้มาแขวนไว้ที่ต้นไม้หน้าบ้านของตน และนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาจาริกชักพุ่มผ่าป่า

     #ตักบาตรเทโว : ในสมัยพุทธกาล เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พระพุทธองค์จะเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระมารดา และจะกลับลงมาในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงเตรียมข้าวสาร-อาหารแห้งเพื่อตักบาตรถวายแด่พระพุทธองค์พร้อมสาวกในวันออกพรรษา

     #งานบุญทอดกฐิน : เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาพุทธ พุทธศาสนิกชนจะนำผ้าไตรจีวรมาถวายทอดกฐิน ปัจจุบันการถวายผ้าไตรจีวรได้ลดความสำคัญลงไป แต่จะไปให้ความสำคัญกับบริวารกฐิน คือสิ่งของเครื่องใช้และเงิน สำหรับเงินนั้น ทางวัดก็จะได้นำมาปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด เพื่อจะได้เป็นการทำนุบำรุง และรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบทอดต่อไปตราบนานเท่านาน...
///บุเรงนอง​ ช่วยทอง​ ผู้​สื่อข่าว​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว​  สนับสนุน​โดย​

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ