วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บรรยากาศเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
แม่ฮ่องสอน/เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  ณ ที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ได้เปิดรับบริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เป็นวันแรก เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการให้บริการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
         นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย กล่าวว่า การให้บริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางกระทรวงมหาดไทย ทั้ง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นย้ำให้นายอำเภอได้อำนวยความสะดวกแก่ราษฎรให้มากที่สุด ยึดหลักการทำงานด้วยใจบริการ สุจริตและโปร่งใส เป็นหลัก ซึ่งนายอำเภอสบเมยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
     นายอำเภอสบเมย กล่าวอีกว่าได้เน้นย้ำ อย่าให้เกิดกรณีการเรียกรับเงิน จากการอ้างว่าจะช่วยเหลือในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และให้สำรวจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อที่จะได้ให้บริการรับลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ 
     ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนการให้บริการรับลงทะเบียนให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจะแบ่งการลงทะเบียนเป็นรายหมู่บ้านตามลำดับที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจุดให้บริการของที่ว่าการอำเภอสบเมย ตั้งอยู่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย ซึ่งจะสามารถให้บริการรับลงทะเบียนได้วันละประมาณ 500 คน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ