วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ตรวจสอบกรณีมีการใช้รถหลวงไปขุดดินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เวลา 10.00 น. วันนี้ (15 ก.ย. 2565) นายสุชาติ  กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา และผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 9  เข้าลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หลังจากได้รับแจ้งเหตุผ่านทางศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) และเพจชมรม STRONG ต้านทุจริตภาคใต้ กรณีใช้รถหลวงของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ไปขุดดินในที่ดินสาธารณะประโยชน์ในวันหยุดราชการ และนำไปถมในบ้านพักส่วนตัวซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ 
จากการลงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าว โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ 
1. กรณีการใช้รถหลวง พบว่า นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้ออกคำสั่งเทศบาลฯ เพื่อแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง คำสั่งเทศบาลฯ ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 ซึ่งทางเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอให้นายกเทศมนตรีได้ซักซ้อมและทำความเข้าใจกับผู้บริหาร พนักงานเทศบาลทุกคนในเรื่องของการใช้รถของทางราชการ เน้นย้ำให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และขอให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงและการปฏิบัติอื่น ๆ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ทราบด้วย  
2. กรณีการขุดดินในพื้นที่สาธารณะ หรือไม่ กรณีนี้ได้ร่วมกับทางผู้แทนนายอำเภอเมืองยะลา นายกเทศมนตรีตำบลบุดี และเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบจากภาพถ่ายที่เป็นข่าว สภาพพื้นที่จริง และเอกสารที่ทางราชการออกให้แล้ว ปรากฏว่า เป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นที่ดินของเอกชน จึงได้กำชับให้ผู้ที่ถือครองที่ดิน หากมีการขุดดินให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้กำชับให้นายกเทศมนตรีตำบลบุดี ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการขออนุญาตขุด และกวดขันการขุดดินที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเดิม ใช้รถหลวงขุด-ขนดินไปใช้ส่วนตัว
อ่านต่อ.... bit.ly/3xCbSiz

*******************
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ