วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. - 14.55 น.

 " เราคนไทยด้วยกันไม่ทอดทิ้งกัน " 

" เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน "

  นายไชยไว พูนลาภมงคล นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน และอุปนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน  เห็นความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จึงได้ระดมแพ๊คถุงยังชีพอุปโภค - บริโภค จำนวน 300 ถุง ประกอบด้วย ข้าวสาร 3 กิโลกรัม , น้ำปลา , น้ำมันปรุงอาหาร, ปลากระป๋อง 4 กระป๋อง, บะหมี่สำเร็จรูป 10 ซอง , เกลือปรุงอาหาร ,น้ำพริกเผา และ ผักกาดดอง เพื่อมอบให้พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก  ณ ห้องรับรอง 211 กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ 


    คำกล่าว  พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พิธีรับมอบถุงยังชีพ ณ ห้องรับรอง ๒๑๑ กองบัญชาการกองทัพบก 

   คุณไชยไว พูนลาภมงคล นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน และคณะ ผม และคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับคณะในโอกาสที่ท่านได้มามอบถุงยังชีพให้กับกองทัพบก เพื่อสนับสนุนภารกิจ การบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้น ณ ห้วงเวลานี้ ตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศซึ่งกองทัพบก จะนำสิ่งของที่ได้รับในวันนี้ไปมอบให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป
  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กองทัพบกเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนรัฐบาล ด้วยการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จากหน่วยงานขึ้นตรงของกองทัพบก ที่มีที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ เข้าให้การช่วยเหลือ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยร่วมบูรณาการการปฎิบัติ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
  ดังนั้นการรับมอบสิ่งของในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการร่วมกันระหว่างกองทัพบก และภาคเอกชน ในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นสิ่งของที่ได้รับบริจาคในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจในการฝ่าฟันอุทกภัยที่เกิดขึ้นและสามารถใช้ชีวิตปกติได้มากที่สุด 
  สุดท้ายนี้ผมในนามกองทัพบก ขอขอบคุณในความกรุณาของท่านและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคราพนับถือตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้กับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

 อย่าพลาดติดชมภาพและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. 14.55 น. -  น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด (ตูมตาม ) พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ