วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด จัดกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างคุณค่าด้านช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 เพื่อการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีนายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นและเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ลดร้อน ได้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายสุราษฎร์ อาจหาญ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ มีนางสาวศิริพร บัวผ่อง ธุรการชุมชนสัมพันธ์ ต้อนรับ/ที่ บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำ หมู่ 18 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ