วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดอนไร่ อำเภอสามชุก
วันนี้ (7 ก.ย.65) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านดอนไร่ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้ว ยนางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายชาตรี ฉิมพรัตน์ นายอำเภอสามชุก และ นายวันชัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดอนไร่ ให้การต้อนรับแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อดีตอธิบดีกรมอนามัย คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิทราชินีในฐานะประธานการตรวจเยี่ยม และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านดอนไร่ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ  ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการยากไร้ในพื้นที่ตำบลหนองสะเดา จำนวน 30 ชุด ก่อนจะเยี่ยมชมสถานที่ ห้องอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน ห้องแพทย์แผนไทย ห้องผู้ป่วยนอก ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ห้องทันตกรรม ห้องทำให้ปราศจากเชื้อ และบริเวณโดยรอบ
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธานคณะตรวจเยี่ยมฯ กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดอนไร่ ในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและนโยบายสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ รับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดอนไร่ 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดอนไร่ อำเภอสามชุก โดยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 2 แห่ง ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์ ศักยภาพ และคุณภาพการให้บริการ โดยมีแพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพร่วมให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้งมีหน่วยงาน องค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ