วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเสวนาประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ภายใต้โครงการการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิด และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ (2 ก.ย.65) ที่ห้องประชุมขุนไกร โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ภายใต้โครงการการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิด และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกล่าวชื่นชมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปปลาสลิดที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่มุ่งมั่นจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม พร้อมเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ด้าน นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การประชุมเสวนาประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ ชื่งได้รับจัดสรรงบประมาณของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนาครั้งนี้จำนวน 30 คน ประกอบด้วยเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ จำนวน 12 คน หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 12 คน ภาคการศึกษา จำนวน 4 คน และภาคเอกชน จำนวน 2 คน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ พร้อมร่วมกันหารือแนวทางพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ปลาสลิดของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ