วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ดร. วิชิต ปลั่งศรีสกุล รองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์"พรรคเศรษฐกิจไทย" 
  3 ผลักดัน 3 แก้ไข พลิกโฉมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงทั้งด้านเกษตรกรรม การประมง และอื่นๆ และเสนอเชื่อมเส้นทางรถไฟไปยังประเทศพม่า เพื่อขนส่งสินค้าทางเกษตรและ
อาหารทะเลเชื่อมไปยังภูมิภาคต่างๆ 
....รวบรวมและจัดทำสกู๊ปข่าวโดย......
   อ.วิชิต ดิษฐประสพ 
(ที่ปรึกษาประธานยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทย ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล)
        07/08/65
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ