วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

      เมื่อวันที่14
กันยายน พ.ศ.2565
เวลา11.50น.นางวันทนา  พ่วงบางโพ  เหล่ากาชาด จังหวัดแพร่ แม่บ้านกระทรวงมหาดไทย
พร้อมคณะ
  นาย ปานศร  ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น นางมัณฑนา  ไชยแก้ว กิ่งกาชาดอำเภอวังชิ้น นายกฤศ สินทะมณีองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก นายศิริเทพ วงศ์ไข่ นายพงค์รัตน์ ศรีเรือง รองนายกฯได้ร่วมกันมาติดตามความเป็นอยู่,เยี่ยมเยือนบ้านผู้ยากไร้ ที่ได้ทำพิธีมอบ เมื่อวันที่   10 สิงหาคม พศ.2565 ให้กับนางลอน
วงค์คำ 97/5หมู่10
บ้านแม่กระต๋อม ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ พร้อมกันนั้นได้มอบถุงยังชีพและเงินอีกจำนวนหนึ่ง
       มีนายสฤษดิ์ ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่10  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับ.
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดอาคารเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน เพิ่มความสะดวกสบายให้ชาวเกาะ ชลบุรี...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ