วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมการชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2564 – 2570 และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 – 2570 และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ปี 2565
     วันนี้ (14 ก.ย.65) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมการชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2564 – 2570 และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 – 2570 และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ปี 2565 โดยมี พ.อ. วินัย อภัยกุลชร รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัด ปทุมธานี นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอทั้ง 7 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ