วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"อรรถการ นย.สภาสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคกลาง 5 
เยี่ยมชม "วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี"

วันที่  9  กันยายน  2565
  นายอรรถการ  ตฤษณารังสี  
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  ได้มาเยี่ยมชม วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี โดยมี นางกรรณิการ์  ลิมปนะวงศานนท์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร  ครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ และได้ร่วมกิจกรรมดังนี้  
๑.  นายกสภาสถาบันฯ  ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยการ อาชีพปราณบุรี  และรับฟังประเด็นข้อปัญหา ความท้าทาย   เป้าหมาย และให้กำลังใจคณะครู วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
๒. เยี่ยมชม ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และ ชม ชิม ชา  ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ห้าดาว จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ชื่อชาสมุนไพรพืชน้ำเค็ม
๓. ได้ร่วมปลูกต้น มะพร้าวน้ำหอม แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริฯ   และโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง ในครั้งนี้...///(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ