วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เปิดงาน “ย้อนรำลึกศิลปินลูกทุ่งเมืองสุพรรณ (สายัณห์ สัญญา)” ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (10 ก.ย.65) ที่พิพิธภัณฑ์“สายัณห์ สัญญา” โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ย้อนรำลึกศิลปินลูกทุ่งเมืองสุพรรณ (สายัณห์ สัญญา)” ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน  2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว “พิพิธภัณฑ์สายัณห์ สัญญา” ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริม สนับสนุน เยาวชน และประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และย้อนรำลึก ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินลูกทุ่งเมืองสุพรรณ “สายัณห์ สัญญา” ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศิลปินต้นแบบของนักร้องลูกทุ่งในปัจจุบัน
นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีรากฐานวัฒนธรรมทางด้านดนตรี ที่มีความเข้มแข็งสอดแทรกผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน และเป็นจังหวัดที่มีศิลปินนักร้องทั้งลูกทุ่งและลูกกรุงทั้งในอดีต และในปัจจุบัน จำนวนมาก อาทิ สุรพล สมบัติเจริญ พุ่มพวง ดวงจันทร์ สายัณห์ สัญญา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศรเพชร ศรสุพรรณ  เปาวลี พรพิมล แพรวา พัชรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะเพลงลูกทุ่ง ในปัจจุบันหลายหน่วยงานเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง โดยการจัดประกวดแข่งขันต่าง ๆ ทั้งการร้องเพลง การเต้นประกอบจังหวะเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้หันมาสนใจเพลงลูกทุ่งไทย ซึ่งเป็นเพลงที่สะท้อนชีวิต สภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย   
โดยมีท่วงทำนอง คำร้อง สำเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศความเป็นลูกทุ่งปัจจุบันการแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะด้านดนตรีถูกอิทธิพลของชาติตะวันตก และชาติตะวันออกเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ค่านิยมของเยาวชนเปลี่ยนไปตามกระแสของต่างชาติ และให้ความสนใจศิลปะด้านดนตรีของไทยน้อยลง โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งไทยที่ในปัจจุบันมีผู้นิยมฟังเพลง เพียงบางส่วนเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมย้อนรำลึกศิลปินลูกทุ่งเมืองสุพรรณ (สายัณย์ สัญญา) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้อัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของวงการลูกทุ่งไทย “พิพิธภัณฑ์สายัณห์ สัญญา” ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชน และประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินลูกทุ่งเมืองสุพรรณ “สายัณห์ สัญญา” ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศิลปินต้นแบบของนักร้องลูกทุ่งในปัจจุบัน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ