วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

     ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
"  สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดพังงา , ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา, สำนักงานทรัพยากรทางทะลและชายฝั่งที่6 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา , เทศบาลตำบลท้ายเหมือง , สมาคมชาวจังหวัดพังงา , สมาคมชาวนครจังหวัดภูเก็ต , มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน โครงการจิตอาสาฟื้นฟูป่าชายเลนคลองกระโสมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา "

    โครงการจิตอาสาฟื้นฟูป่าชายเลนคลองกระโสมเฉลิมพระเกียรติ ต.กระโสม อ. ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่คลองกระโสม หมู่๕ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
การจัดกิจกรรมจิตอาสานั้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความเสียสละต่อส่วนรวม และค่านิยมในการทำความดีเพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การที่พวกเราได้มาร่วมกัน ปลูกต้นไม้ในพื้นที่แห่งนี้นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วยังเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในตลอดรัชกาลของพระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทุกประการเพื่อนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็น ของอาณาประชาราษฏร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการด้านการพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ประจักษณ์ชัดปรากฎแก่สายตาของพสกนิกร และพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นต่างๆเหล่านั้น ยังคงตราตรึงอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย 
  ต่อมาในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีปณิธาน สืบสานรักษาและต่อยอด พระราชกรณียกิจ ของพระบรมราชชนก อีกทั้งได้พระราชทานแนวความคิดในเรื่องจิตอาสา ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมนำไปยึดถือปฎิบัติเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาความสามัคคีในหมู่คณะและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย

  พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์         ประธานในพิธี

พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว
รองผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ภาคที่ ๔ ( ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔ )

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 

นายสำราญ สินธ์ทอง เลขา
ธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

สุรพล เลอวิศิษฎ์
อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์

อภิชัย พันธุ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอนันต์ เหยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด 

และ คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ,ที่ปรึกษานายกสมาคมปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ