วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

📣📣📣 ป.ป.ช. ภาค 6 ผนึกกำลัง ป.ป.ช. สุโขทัย ตรวจสอบการขุดตักดินในพื้นที่ป่าชุมชนพื้นที่สุโขทัย มูลค่าความเสียหายกว่า 7.2 ล้านบาท
   💥 วานนี้ (27 ก.ย. 65) นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะกรรมการศูนย์ CDC ร่วมกับ นายปรีชา  ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ภาค 6 และ ป.ป.ช. สุโขทัย เพื่อประชุมหารือพร้อมลงพื้นที่กับหน่วยงานราชการ กรณี ตรวจสอบการขุดตักดินในพื้นที่ป่าชุมชน โดยอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

   🎗 ช่วงแรก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม ผู้ช่วยเลขาฯ ป.ป.ช. ภาค 6 และ ผอ.ป.ป.ช. สุโขทัย และคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนนายอำเภอทุ่งเสลี่ยม และเจ้าพักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณี “การขุดตักดินบริเวณป่าชุมชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์” อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมีวาระการหารือดังนี้    

♨️ บริเวณที่มีการขุดตักดินมีการออกหนังสือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
♨️ การขุดตักดินล่วงเลยแนวเขตป่าชุมชนหรือไม่อย่างไร
♨️ การขุดตักดินได้มีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไร

     🎗 ช่วงที่ 2 ลงพื้นที่บริเวณที่มีการขุดตักดิน เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นการขุดตักดินบริเวณที่มีการขออนุญาตขุดดินหรือไม่ และล่วงเลยแนวเขตป่าชุมชนหรือไม่ เบื้องต้น เจ้าพนักงานที่ดินฯ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าอยู่ในพื้นที่ที่นำ น.ส.3 ก มาแสดง แต่ประเด็นสำคัญคือ การออกหนังสือสำคัญที่เป็น น.ส. 3 ก เบื้องต้นคาดว่าออกโดยมิชอบ ซึ่งต้องนำเข้าคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาส่งเรื่องไปยังอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนต่อไป สำหรับสำหรับกรณีล่วงเลยแนวเขตป่าชุมชนหรือไม่ เบื้องต้น ทางผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ฯ แจ้งว่ายังไม่ล่วงเลยเข้าแนวเขตป่าชุมชน แต่มีการขุดตักดินชิดกับแนวเขตป่าชุมชนอย่างมากและมีความเสี่ยงที่ขอบบ่อดินจะพังทลายเข้าเขตป่าชุมชน ซึ่งได้ให้เจ้าของที่ดินปรับปรุงแนวขอบบ่อดินให้มีความแข็งแรงแล้ว

💥 ประเด็นต่อมาคือ การขุดตักดินได้มีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ ทางเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ แจ้งว่ามีการขออนุญาตถูกต้อง มีแบบแปลนและมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตสามัญวิศวกรรับรองถูกต้อง

💥 ประเด็นสำคัญ ตามวาระการหารือข้างต้น ป.ป.ช. สุโขทัย ได้รับเป็นเรื่องกล่าวหาทั้ง 3 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการในบางส่วนแล้ว

⚡️⚡️⚡️ ทั้งนี้ ข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ พบว่า กรณีการขุดตักดินในพื้นที่จริง ไม่เป็นไปตาม พรบ.ขุดดินและถมดินฯ เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรา 20 ประกอบกฎกระทรวง ข้อ 7 ข้อ 10 กล่าวคือ มีการขุดดินใกล้แนวเขตป่าชุมชนฯ น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดิน และไม่มีการจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น

✨️✨️✨️ มาร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ✨️✨️✨️

#สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6
#สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย
#ชมรม Strong - จิตพอเพียงต้านทุจริต
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ