วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ที่วัดชายทุ่ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
วันนี้ (29 ก.ย.65) ที่วัดชายทุ่ง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในชุมชนละแวกวัดชายทุ่ง ร่วมทำกิจกรรม เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” โดยมีพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรและเจริญจิตภาวนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติไทย ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธาและยึดมั่นในบวรพุทธศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”นี้ จัดขึ้นในช่วงเย็น เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ใช้เวลาหลังเลิกงาน เพื่อไม่ให้รบกวนในเวลาราชการ  และการเข้าวัด ทำวัตรเย็น เพื่อสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา นอกจากจะทำให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ครอบครัวมีความสุขแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการ ในการปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมของศาสนาอื่นที่ตนนับถือ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ 5 ภายใต้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ ของโครงการ “คนดีศรีสุพรรณ” ด้วย โดยกำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัด ทำวัตรเย็น วันพฤหัสบดี หมุนเวียนไปตามวัดต่างๆ ทั้ง 10 อำเภอ 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ