วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/lx-rALpif5s
   องค์กรกลุ่มเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จับมือ กับ 
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)
ร้องให้มีการตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล "งานนี้มีหนาว"
     ........................
"ข่าว.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียลงทะเลทำให้ไม่สามารถจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลได้
"กลุ่มเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"
ประกอบด้วย
1) จ่าอากาศเอกเสกสรรค์ จันทร
ประธานกลุ่มเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มือถือ ID line 082-202-5744
2) ทนายชัยสิทธิ์ ปลั่งศรีสกุล
 3) นายสุรยุทธ ์ยงค์ชัยยุทธ์
 4) ครูแดงอาเซียน
>ในกรณีปล่อยน้ำเสียลงทะเลดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเช่น เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
กรมเจ้าท่า เป็นต้น.
    "งานนี้มีหนาว"
*เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติไว้ใน *มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิดังนี้.
*มาตรา 41(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
*มาตรา41( 2 )เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อในงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
*มาตรา41( 3 )ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ.
....รวบรวมข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญโดย..
(อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่(อ.ต.ร.)
มือถือID line 064-516-6794
มือถือ ID line 090-917-3259
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ