วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พ่อเมืองสุพรรณบุรีร่วมเกี่ยวข้าวเกษตรอินทรีย์ ต้นแบบการผลิตข้าวที่ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค

วันนี้ (8 ก.ย.65) ที่หมู่ 6 ตำบลสระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกันเกี่ยวข้าวเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท การทำเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรแก่เกษตรกรในตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในการผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถกำหนดราคาจำหน่ายเองได้
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น การผลิตที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากที่สุดคือการทำ "เกษตรอินทรีย์" ซึ่งมีข้อดีหลายด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ และด้านสังคม จึงขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรและประชาชนทุกคน ที่ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดสารเคมี ส่งผลดีต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยขอให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านกับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่มาร่ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนสารทุกข์สุขดิบกับพี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นกันเอง
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ