วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เริ่มแล้ว !! “งานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP วิถีคนเมืองเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี” ขนทัพสินค้าโอทอปให้ชิม ช้อป พร้อมลุ้นทองไปด้วยกัน มุ่งหวังผู้ประกอบการฟื้นตัวอีกครั้ง
วันนี้ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP วิถีคนเมืองเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงาน 
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง จังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมสนับสนุนช่องทางการตลาดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับส่วนราชการต่างๆอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในการเรียนรู้การสร้างช่องทางการตลาด เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพในพื้นที่นำสินค้ามาจำหน่ายสร้างการรับรู้ สร้างอาชีพและรายได้ มีเงินทุนหมุนเวียนเกิดขึ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในขณะนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดและใกล้เคียง มาร่วมเลือกซื้อสนับสนุนสินค้า OTOP ที่มาจำหน่ายในงานตลอด 3 วัน เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
ด้าน นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP วิถีคนเมืองเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 10.00 -21.00 น. ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุพรรณบุรี ภายหลังการคลี่คลายความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 และแสดงมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ล้ำค่าจากชุมชนมาให้ช้อป ชิมกว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การส่งเสริมการขาย รางวัลสร้อยคอทองคำให้ผู้ที่มาใช้จ่ายในงานอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน การท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลตำบลท่าระหัด เครือข่าย OTOP จังหวัดสุพรรณบุรีและอำเภอ รวมถึงหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย

เริ่มแล้ว !! “งานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP วิถีคนเมืองเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี” ขนทัพสินค้าโอทอปให้ชิม ช้อป พร้อมลุ้นทองไปด้วยกัน มุ่งหวังผู้ประกอบการฟื้นตัวอีกครั้ง
วันนี้ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP วิถีคนเมืองเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงาน 
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง จังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมสนับสนุนช่องทางการตลาดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับส่วนราชการต่างๆอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในการเรียนรู้การสร้างช่องทางการตลาด เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพในพื้นที่นำสินค้ามาจำหน่ายสร้างการรับรู้ สร้างอาชีพและรายได้ มีเงินทุนหมุนเวียนเกิดขึ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในขณะนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดและใกล้เคียง มาร่วมเลือกซื้อสนับสนุนสินค้า OTOP ที่มาจำหน่ายในงานตลอด 3 วัน เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
ด้าน นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP วิถีคนเมืองเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 10.00 -21.00 น. ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุพรรณบุรี ภายหลังการคลี่คลายความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 และแสดงมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ล้ำค่าจากชุมชนมาให้ช้อป ชิมกว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การส่งเสริมการขาย รางวัลสร้อยคอทองคำให้ผู้ที่มาใช้จ่ายในงานอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน การท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลตำบลท่าระหัด เครือข่าย OTOP จังหวัดสุพรรณบุรีและอำเภอ รวมถึงหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา


เริ่มแล้ว !! “งานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP วิถีคนเมืองเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี” ขนทัพสินค้าโอทอปให้ชิม ช้อป พร้อมลุ้นทองไปด้วยกัน มุ่งหวังผู้ประกอบการฟื้นตัวอีกครั้ง
วันนี้ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP วิถีคนเมืองเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงาน 
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง จังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมสนับสนุนช่องทางการตลาดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับส่วนราชการต่างๆอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในการเรียนรู้การสร้างช่องทางการตลาด เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพในพื้นที่นำสินค้ามาจำหน่ายสร้างการรับรู้ สร้างอาชีพและรายได้ มีเงินทุนหมุนเวียนเกิดขึ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในขณะนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดและใกล้เคียง มาร่วมเลือกซื้อสนับสนุนสินค้า OTOP ที่มาจำหน่ายในงานตลอด 3 วัน เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
ด้าน นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP วิถีคนเมืองเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 10.00 -21.00 น. ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุพรรณบุรี ภายหลังการคลี่คลายความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 และแสดงมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ล้ำค่าจากชุมชนมาให้ช้อป ชิมกว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การส่งเสริมการขาย รางวัลสร้อยคอทองคำให้ผู้ที่มาใช้จ่ายในงานอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน การท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลตำบลท่าระหัด เครือข่าย OTOP จังหวัดสุพรรณบุรีและอำเภอ รวมถึงหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ