วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ท่านใจนิวส์

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ (23 ก.ย.65) ที่หอประชุมโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อระดมทุนทรัพย์จากประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำรายได้จากการบริจาคไปจัดกิจกรรมส่งเสริม การฝึกอาชีพ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษาด้านสังคม มีประสบการณ์ในการดำรงชีวิต เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถดำรงชีวิตอิสระ หาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม และการออกซุ้มเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน 
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล การจัดงานวันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ และความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน การจัดงานในวันนี้นับเป็นสิ่งที่ดีงาม ที่พวกเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านต่างๆ ให้กับบุตรหลานของเราได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ