วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมลานดนตรีในสวน “Music in the Garden Suphanburi” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (23 ก.ย.65) ที่โบราณสถานวัดสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมลานดนตรีในสวน “Music in the Garden Suphanburi” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรี และฟื้นฟูอุตสาหกรรมดนตรี กระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ในระบบนิเวศด้านดนตรี เผยแพร่ สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ดนตรีเป็นตัวขับเคลื่อน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ครูดนตรี ศิลปินดนตรีทุกสาขา และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แสดงความสามารถ และเพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมด้านดนตรีขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาและยกระดับก้าวสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีระดับสากล  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมลานดนตรีในสวน “Music in the Garden Suphanburi” ขึ้น
นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ดนตรี เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นสมบัติของชาติ ที่ก่อให้เกิดความสุข ความปิติยินดี ความเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์ สร้างสรรค์ และยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างวินัย ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง “ศิลปิน” ที่เป็นจุดกำเนิดของศิลปินแห่งชาติ อาทิ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ พ่อไวพจน์ เพชรสุพรรณ รวมทั้งศิลปินด้านดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย จนเป็นที่กล่าวขานถึงความสามารถในเชิงประจักษ์ และมี 5 สายธารดนตรี ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีลูกทุ่ง ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อชีวิต ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music) โดยผ่านกลไกการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย          เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก การจัดกิจกรรมลานดนตรีในสวน “Music in the Garden Suphanburi” เป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างการรับรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรี สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ