วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

พล.ต.ต.ไพศาล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ เกษียณอายุราชการ ภ.จว.นนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พล.ต.ต.ไพศาล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ เกษียณอายุราชการ ภ.จว.นนทบุรี


เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ย.65
เวลา 10.00 น. 


พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการของ ภ.จว.นนทบุรี 
โดยมี  
ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานกต.ตร.จว.นนทบุรี 
(ภาคประชาชน)
ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ นายพิทักษ์พงศ์ ปรุงเสริม นายอัศวรรณ์ เรืองชู  กต.ตร.จว.นนทบุรี 
คณะรอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี
คณะที่ปรึกษากต.ตร.ภ.จว.นนทบุรี ผกก./หน.สภ. 


ในสังกัด ภ.จว.นนทบุรี, ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นนทบุรี 
และข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมพิธีฯ 

ณ ห้องประชุมนนทมุนินท์ ชั้น 3 ภ.จว.นนทบุรี

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ