วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผลแห่งความมุ่งมั่นในการทำงานในการทำงานเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โกจง - 
ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท.ร่วมงาน 20 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงมนุษย์  “เสริมพลังสร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์. เป็นประธานเปิดงาน 
    จากแดนฝิ่น…สู่ถิ่นกาแฟ ,ช่วยคนไม่มีโอกาส..ให้มีโอกาส เป้าหมาย ความสุขของประชาชน เอกชน คือความสำเร็จ เป็นที่ตั้ง อย่าลืมอดีต เดินหน้าต่อประเทศไทย เพื่อคนไทยทุกคน (ท่านจุติ ไกรฤกษ์)
    ปฐกถาพิเศษโดย ท่านวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประธานไทย นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ได้เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาล หากรู้ใช้ประโยชน์จะยิ่งเป็นคุณ แต่ทั้งนี้เราจะไม่ทิ้งคนในทุกช่วงวัยให้ได้มีรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งเสริมปัจจัยต่างๆที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ เพื่อให้ชีวิตสามารถเดินต่อไปได้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่เคยหยุดนิ่ง สมาชิกของสภาต้องได้ประโยชน์ ประชาชนในห่วงโซ่การท่องเที่ยวในทุกมิติไปต่อได้ และมีความมั่นคง ถึงเวลาจะเหลือไม่มากในการทำงานแต่จะขอทุ่มเทจนวินาทีสุดท้ายเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะได้มีความเข้มแข็ง ทุกคนได้ประโยชน์และมีความสุขร่วมกันอย่างถ้วนหน้า 
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ