วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส

ขอแสดงความยินดี กับคุณหมอ นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ที่ ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภครัฐสภา

ท่านรองผู้อำนวยการ องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย , ประธานฝ่ายเสนองานองค์กรสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ในงานประกาศเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยยุคลบาท ญาณสังวร #คนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่๑๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  มา ณ โอกาสนี้โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ