วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#เพชรบูรณ์#วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้แทนจาก รพ.สต. ที่จะถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบริหารงานด้านสาธารณสุข การหารือเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ โครงสร้างอัตรากำลัง และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุน รพ.สต.ในการบริการประชาชนและยินดีที่จะร่วมดำเนินงานพร้อมกับ รพ.สต. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนรพ.สต. ทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมฯ.
         สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ