วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสิทธ์ุ"ของดีของเด่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 16.oo น. ที่ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสิทธ์ุ" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2565  ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคราม และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสิ้นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยเฉพาะสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า มีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ กิจกรรมยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติโดย (จังหวัดมหาสารคาม) ภายใต้ชื่องาน"มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสิทธ์ุ"ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะพื้นบ้าน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าพื้นเมือง ของดีของเด่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จำนวน 30 บูธ ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึก ชิมอาหารพื้นเมือง ของอร่อย กิจกรรมลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2565 ณศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

เดชา   อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดงาน "มหกรรมสินค้าดี 4 แคว" (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ