วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา๐๘.๓๐ น.นายอัมพร  ฐานะวุฒิกุล นายก องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 
เป็นประธานอบรมให้กับผู้ปกครองเด็กอนุบาลในโครงการ"ส่งเสริมโภชนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย"ประจำปี ๒๕๖๕ ณ.ศาลาผู้สูงอายุ ม.๘ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่  จำนวน ๑๐๐ คน
     มี่นาสาวณัฐริณีย์ เวสศรียา  ครูผู้ดูแลเด็ก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่า 
     ๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในการเสริมสร้างพัฒนาการและโภชนาการให้เด็กอายุตั้งแต่ ๒-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพที่ดีขึ้น
     ๒.เพื่อเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา น้ำหนัก,ส่วนสูง ของเด็กให้อยู่ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
     ๓.เพื่อให้เด็กที่มีการทุพโภชนาการ(ผอม/เตี้ย)ได้รับการดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เด็กเมื่อได้รับสารอาหารครบถ้วน ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทางบ้านและจากครูผู้ดูแล  เด็กก็จะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพในอนาคตข้างหน้าต่อไป
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ